Bersyukur

Pernahkah kita menghitung jumlah nikmat yang diberi oleh Allah SWT? Sila tampilkan diri sesiapa yang pernah menghitung dengan tepat nikmat yang telah diberi… Saya jamin, tidak pernah ada seorang pun yang boleh menghitung jumlah nikmat yang dikurniakan oleh Ilahi. Subhanallah, Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkannya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”(Surah An-Nahl, ayat 18)

No comments:

Post a Comment